08 juni 2009

Utan en Smartboard :(

Jag kommer att sakna Smartboarden nu när jag får lite andra uppgifter till nästa läsår.

Den elevaktivitet som Smartboarden har skapat, tror jag blir svår att ordna utan den. Det diskuteras, löses allehanda problem, det skapas, det lärs - ja säg vad som INTE händer framför och intill en Smartboard. Och när vi lärare inte står där och talar om vad som ska göras, ja då flödar kreativiteten hos eleverna. Ibland skulle det vara eleverna som lär oss - vi skulle upptäcka så mycket mer än vad vi kanske hinner med när vi själva lär oss.

För tillfället har vi "Seterrafeber" på skolan. Våra elever är snart 100% experter på bl a Europa, Italiens städer, Europas flaggor, världsdelar - you name it! Och det är inte enbart vid Smartboarden man kan bli smittad av denna epedemi - nej alla datorer går varma!

Inga kommentarer: