03 juni 2009

Likvärdig bedöming?

Läser i den lokala tidningen om att elever har rätt att bli likvärdigt bedömda då det gäller betygssättning. En undersökning om hur 9:ornas betyg står sig på gymnasiet (första året) har visat på stora skillnader. Från vissa skolor har elevernas betyg sänkts markant medan andra har höjt sina.

Min fundering blir: Hur ska elever från olika skolor kunna bli likvärdigt bedömda då det är olika lärare som bedömmer?
Min nästa fundering blir: Får eleverna möjlighet att få vara med att bedömma sig själva?
Min sista fundering blir: Kan vi verkligen ha en likvärdig bedömning i de svenska skolorna?

Ja, det funderar jag på, jag som i och för sig bedömmer mina elever men som aldrig har satt ett endaste betyg under mina lärarår ...

4 kommentarer:

femfemman sa...

Nej, jag tror aldrig att det blir en likvärdig bedömning. Vi är ju bara människor...som bedömer människor --- och bedömning är ju så stort - det går inte bara att bedöma utifrån några prov ... man måste se helheten. Betyg är inte bra ... men vad ska man ha...?Bedöma sig själv som elev? Jag tror att de allra flesta är väldigt stränga mot sig själva - men jag tror att jag ska kolla lite - låta eleverna sätta sina egna betyg i några olika ämnen ... utan att jag kommenterar deras betyg ... kan ju låta dem göra det i femman ... använda det på utvecklingssamtal, använda att jämföra med is exan ...ja, där fick jag en idé värd att fundera på!

Öpedagogen sa...

Självklart ska eleverna vara med och bedömma sig själva - de är de som vet bäst vad de kan och vad de vill lära sig i nästa steg.

Janne sa...

Likvärdiga betyg?...svårt...
Fast man jobbar på samma skola så sker bedömning inte alltid på samma grunder. Man arbetar olika och läser målen olika. Bara det att man har olika syn på VAD eleverna ska lära sig och nhur de ska jobba spelar stor roll. Om man som t ex svensklärare är bok-trogen och arbetar med mycket grammatik så blir det annorlunda än om man ser språket som ett verktyg i skrivande, redovisningar, drama eller ämnesövergripande arbeten. Att bedöma en hel process är en annan sak än att bedöma ett resultat. Men det är svårt. Det märker eleverna själva på gymnasiet. Elever med MVG kan ibland vara mindre duktiga än elever med VG från en annan skola. Men vem gör fel? Eleverna borde vara medvetna om sna betyg och kunna göra bedömningar om man ser till att de känner till och är trygga över vad målen säger. Då kan de argumentera utifrån dem, inte som vissa elever gör: "Jag har ju jobbat så hårt...!"
En ständig uppdatering av målen med eleverna är nog bra. Ha det!/Janne

Öpedagogen sa...

... och en ständig diskssion, elev - lärare, elev - elev, om vad eleverna behöver ha med sig in i framtiden. Det är då vi hittar det meningsfulla lärandet för eleverna. Annars blir det vad läraren bestämmer som blir innehållet för lektionen. Blir eleverna delaktiga så kan vi också göra en rättvisare bedöming, tillsammans =)