29 juni 2009

Fryshusets Att motivera lågmotiveradeFryshusets seminarie om "Hur höjer vi resultaten på IV-programmet" var intressant.

Här lyftes eleverna fram som gått igenom hela grundskolan men ändå inte fått minst G i kärnämnena. Det är, enligt min mening, det största misslyckandet för Sveriges skolor att det får gå så långt. För det är verkligen inte elevernas fel, de är inte de som har misslyckats, utan lärare, rektorer, kommunen, regeringen.

Marie Borglund som undervisar i matematik på Fryshusets IV-program berättade om hur de arbetar med de elever som vi lärare har lämnat i sticket (mina ord). Hon ställde oss en fråga om det var "Tur eller engagemang" som gjort att eleverna på Fryshusets IV-program får G, VG och MVG i kärnämnena. Även om eleverna inte tror det i början så klarar de av det. Här finns det lärare som ser och hör dessa elever. Dessa lärare har redan från början inställningen att 100% av eleverna ska få G i matematik, engelska och svenska. De vuxna fångar motivationen och nyfikenheten hos eleverna genom att verklighetsbasera undervisningen vilket i sin tur leder till motiverade elever. Lärarna frågar eleverna "Hur gör ni när ni lyckas?" Vad då, tycker eleverna, vi lyckas väl inte. Jo det är precis vad de gör, men har oftare fått höra vad de INTE kan istället för det de faktiskt kan. Marie fortsätter med att "Det är mitt ansvar att eleverna lyckas" och så är vårt uppdrag, alla ska få känna att de kan, att de lyckas. Hon understryker den positiva förstärkningen åt alla håll - till elever, föräldrar, kollegor, rektorer. Positiva förväntningar och förstärkningar ger ringar på vattnet.

Vi som lärare har ett stort ansvar och ett uppdrag - och jag tror faktiskt att inte alla har förstått att så är fallet. Är det eleven som har inlärningssvårigheter eller är det skolan som har utlärningssvårigheter?

Inga kommentarer: