17 maj 2009

Vygotskijinpirerad pedagog


Har nu suttit hela dagen, till och från och läst "Från Vygotskij till lärande samtal" från pärm till pärm - för andra gången. Jag är en person som måste läsa om böcker efter ett tag, både för att uppdatera det jag läst tidigare men även för att hitta nya infallsvinklar i det lästa.

Jag håller som sagt på att tänka nytt, jag försöker hitta en teoretisk grund att stå på. Jag vill inte bara göra en massa "roliga saker" med eleverna, jag vill mer än så, vill kunna matcha in det praktiska i det teoretiska. Vygotskij har jag "växt upp med", både under lärarhögskoletiden och även senare som verksam lärare. Har däremot känt att jag under de senaste åren glömt bort lite vad en Vygotskijinspirerad pedagog är - därav mina djupdyk i den pedagogiska litteraturen. Det har blivit många "jaså", "hm", "jaha", "oj" under dagen då jag läst Petri Partanens bok.
Bl a har följande saker blivit lite mer tydligt eller är sådant jag måste tänka vidare på:
 • Vilka förväntningar har jag på mina elever?

  En sammanhållen dag ger en känsla av sammanhang och mening i lärandet.

 • Arbeta mer med utmaningar som ligger i elevens utvecklingsområde.

 • De sociala processerna är viktiga ur ett lärandeperspektiv.

 • Medierat lärande

 • Förväntan på eleven - oavsett diagnos/handikapp - påverkar elevens lärande och utveckling.

 • Hur göra eleven aktiv?

 • Läraren ska hålla sig nyfiken, frågande och vara lyhörd! Hålla tillbaka egna värderingar och reaktioner.

 • Lära för livet, inte för skolan.

 • Bygga en bro mellan skolkunskaper och elevens vardagskunskaper. På vilket sätt kan eleven ha användning av det vi har arbetat med nu.

 • Att bygga upp ett dialogiskt frågande i klassrummet kräver en medveten strategi.

 • Utforska de tankar som krockar hos eleven (frustation)

 • Utan generaliseringar förlorar eleven det meningsfulla lärandet.

 • Självreglering - människans förmåga att planera, påbörja, genomföra och avsluta samt utvärdera sitt handlande, lärande och beteende.

 • Hur kan jag hålla igång min nyfikenhet som pedagog?
 • En fråga kan formuleras på många olika sätt och frågans karraktär påverkar tänkandets utveckling.

Det sista tycker jag är oerhört intressant. Hur frågorna som ställs i klassrummet, av elev eller lärare, påverkar inlärningen, tänkandet och utvecklingen. WOW - det är stort. Jag känner att jag vill utveckla mitt frågande (det har jag skrivit om tidigare), men nu känns det som jag har en grund att stå på för att kunna utveckla det hos mig. Inser att allt det jag skrivit om här ovanför inte går att ändra på under några veckor. En annan pedagog sa till mig: "Låt det ta tid" och det är så det måste vara. Men jag känner ett engagemang hos mig själv som jag inte känt på mycket länge så problemet blir nog mer var och med vad jag ska börja.

Och detta var bara en liten bråkdel av allt jag har läst idag. Men att djupdyka i teorin är väldigt utvecklande, skolutvecklande, elevutvecklande, lärarutvecklande, lärandeutvecklande ...
Bild: Öpedagogen

Inga kommentarer: