27 maj 2009

Utvärdering


Jag antar att det är utvärderingarnas tid i skolSverige, de sista veckor på vårterminen.
Inget ont i utvärderingar - om de används på rätt sätt. Att utvärdera innebär att förändra för framtiden -inte se tillbaka utan att planera framåt, kvalitetssäkra. Men att skriva en utvärdering för att sedan lägga den i ett arkiv, bli en pappersprodukt utan mening, det kan vi vara utan. Då kan vi använda vår tid till bättre saker än så.

Jag säger inte att vi är dåliga på att utvärdera, jag undrar mest var alla utvärderingar leder till om de inte leder till förbättring? Vilka rutiner finns det för utvärderinar och förbättringsområden runt om i Sveriges skolvärld? Det undrar jag över. Finns det rutiner för att skolorna följer upp sina utvärderingar? Hur ofta? Vem ansvarar i sådana fall över det, lärarna själva, rektor eller skolchef?

Det funderar jag över just nu.
Bild: Öpedagogen

2 kommentarer:

IT-mamman sa...

Viktigt, viktigt! Ibland gör vi saker bara för att göra det. Och när det är gjort tänker vi inte mer på det. Allt måste leda till något. Tänka framåt - ur det som hände förut. Viktigt, viktigt.

Trist med de stulna datorerna. Grrr!

Inga Johansson sa...

Utvärderingar är viktiga. jag tycker vi är ganska bra på det. Vi utvärderar nästan alla aktiviteter utanför det vanliga. Det svåraste är nog att utvärdera den dagliga verksamheten. Håller med om att utvärdering måste leda framåt. Man kan tycka vad man vill om kvalitetsredovisningar. Det bästa är änd att göra dem för sin egen skull, inte för någon annan.