12 maj 2009

Tack för besöket

Jag har haft förmånen att få vara besökare i Anne-Marie Körlings klass. Att få möjlighet att få se hur eleverna arbetar, hur Anne-Marie tänker kring sitt uppdrag och få en stund att diskutera med Anne-Marie var verkligen inspirerande.

Det låter väldigt enkelt när jag läser Anne-Maries böcker, Vägar till skriftliga omdömen och Kiwimetoden, man gör si eller man gör så, men inser efter att ha diskuterat med Anne-Marie att det ligger många, många, många års erfarenhet och tänk bakom hennes sätt att arbeta tillsammans med eleverna. Det är genomtänkt, precis allt! Att få se eleverna ta ett eget ansvar över sitt lärande och att de inte har Anne-Marie som sin mottagare, det gjorde starkt intryck på mig. Eleverna lär för sin egen skull, inte för någon annans.
Bild: Öpedagogen

Inga kommentarer: