26 maj 2009

Samarbete

Vi utvärderar läsåret för tillfället. Det är tillbakablickar som inte alltid är så enkla att fånga; kvalitetsarbete, trygghet och hälsa, normer, lärande, inflytande och ansvar, skola/hem och så SAMARBETE. Detta ord intresserade mig lite mer än andra.

Samarbete på skolan:
Beskriv vad ni gjort!
Vilka åtgärder skall göras till nästa läsår?

Vad är samarbete?
Samarbete mellan lärare - lärare, lärare -elev, elev -elev, föräldrar - lärare.
Vad betyder ordet samarbete för mig?
Vad betyder det för eleven?
Vad betyder det för föräldrarna?
Vad betyder det för dig?
Hur samarbetar vi egentligen?
Hur samarbetar ni på er skola?
Hur förbättrar man ett samarbete?

Ja så funderar jag för tillfället.

Inga kommentarer: