24 maj 2009

Läst i Lärarnas tidning

"Det är väldigt viktigt att säga att våra kunskapskontroller inte är till för att bedöma enskilda elever utan för att visa på om undervisningen håller kvalitet".

"Snarare bidrar mätningen till att förtydliga målen för lärarna och gör det lättare för dem att fokusera på viktiga mål för undervisningen.."

"Får elever dåliga resultat kan det bero på de metoder jag använder och inte på eleverna".

JAPP!! Det är inte eleverna som presterar dåligt utan det är vi, som vet vad som står i styrdokumenten, som inte ger eleverna rätt redskap för att kunna lyckas.

Vi har ett uppdrag!

Uppdraget är att eleverna ska känna att de lyckas, de kan, de vill, de vågar. Då blir det lättare för eleverna att nå målen.

Bild: Öpedagogen

Inga kommentarer: