05 maj 2009

Jag samlar...

Jag samlar på mig ...'
information om skriftliga omdömen.
Informationen läggs på hög,
på bordet, i huvudet, i datorn.
Vad det sedan blir av den, vet jag inte just nu.
Men jag känner att jag äntligen börjar närma mig det som
förhoppningsvis kommer att utmynna i en synlig bild
av elevernas lärande.

Inga kommentarer: