31 maj 2009

Jag funderar över ett bloggnamn:

Målen i fokus
Eleverna i fokus
Svengmatteljen
Atteljen
Våra tankar
Språket är tänkandets verktyg
VIP (very important persons, Vygotskijinspirerade people eller något annat)
Nyfikenhet och mening
Elevinflytande
.........
Men det här är bara mina funderingar, elevernas funderingar är än viktigare

Inga kommentarer: