13 maj 2009

PÅVERKA KOMMANDE KURSPLANER

IT-mamman uppmanar oss att skriva till Skolverket för att reagera att IT tycks ha kommit i skymundan när de nya kursplanerna ska skrivas. Om du läser detta, gå in på IT-mammans sida och mailbomba därefter Skolverket och Stefan Skemutis...

Jaha, så har jag då skickat iväg ett mail till Skolverket =)

Inga kommentarer: