31 maj 2009

Ifrågasätta

Att tänka nytt, tänka om och ifrågasätta sitt sätt att undervisa är som att lägga pussel. Varje ny enskild bit är av största vikt och samtidigt ska biten passa ihop med de övriga.

Bitarnas innehåll kan vara elevinflytande, IKT, synligt lärande, formativ bedömning, nyfikenhet, lust att lära, meningsfullhet, språkutveckling, utvärdering, öppna frågor, måluppfyllelse, målbeskrivningar ... ja precis vad som helst inom det pedagogiska området.

Jag undrar om jag någonsin ska få ihop alla dessa bitar till ett helt pussel eller om bitarna hela tiden ska skramla omkring i kartongen för att vändas och vridas på. Hmm, tror snarare det senare. Om jag till slut skulle få alla bitar på rätt plats kommer säkerligen mina tankar kring pedagogik att stagnera - det får inte ske. Får jag däremot möjlighet att fortsätta att vända och vrida på bitarna, kommer mina pedagogiska tankar att fortsätta att stötas och blötas med... Ja det får framtiden utvisa.
Bild: Öpedagogen

Inga kommentarer: