31 maj 2009

Den meningsfulla skolan

Inte är jag någon större anhängare av Björklunds skolidéer, men idag tänker jag hålla med honom.

I DN Fokus diskuteras de sk Elitklasserna. Om man nu ska kalla dessa klasser för elitklasser, det är väl tveksamt, men idéen om att ta till vara elevers kunskaper som ligger utöver det "vanliga" (vad nu det vanliga kan vara) är en bra idé.

I februari var jag i Holland på utbildning genom e-Twinning. Där fick jag möjlighet att träffa lärare och rektorer från Eurpas alla hörn. Det var där jag mötte rektorn från Holland som hade startat en skola för de elever med högre IQ än andra barn (det var så hon uttryckte det). Dessa barns föräldrar fick själva bekosta en IQ-test för att se om dessa barn kunde antas till skolan. Det var väldigt intressant att höra vad hon berättade och det jag kom ihåg mest var att dessa barn i den ordinarie skolan hade varit ointressanta, stökiga, trötta och oengagerade - det var helt enkelt ingen utmaning för dem. Men i den här skolformen var de väldigt intresserade - deras stjärnögon var tända, de intresserade sig och engagerade sig i sin skolgång. Skolan blev meningsfull. Vi kanske ska ta oss en funderare över våra "ointresserade, stökiga, trötta och oengagerade" elever. Varför agerar de som de gör? Är det en protest över den undervisning vi bedriver i vårt klassrum? Hmmm - det tåls att tänka på.

I DN fokus skrivs bland annat: "Det är ett trendbrott att satsa på den här typen av elever. Det har varit tabu tidigare och vi vill gärna bidra med att bryta det"..... Varför ska det vara tabu att satsa på elever som kräver mer än vad den ordinarie undervisningen ger. Vi satsar ju på de elever som behöver hjälp för att nå målen, varför inte hjälpa de elever som har andra mål i sikte än de som finns i grundskolans/gymnasiets kursplanmål?

Jaha, så har jag stuckit ut hakan i skoldebatten - det känns bra.

Inga kommentarer: