27 maj 2009

ArbetsroNär jag tänker på arbetsro, tänker jag på något lugnt, stilla och tyst.
Vi som arbetar med våra elever ska vara nyfikna på deras tankar kring sitt lärande, därför ville jag veta vad arbetsro innebar för dem.
Vi disktuerade först alla tillsammans vad arbetro kunde vara, så att alla elever kunde få lite "input". Svaren blev allt från knäpp tyst till jättestimmigt. Sedan fick eleverna själva rita och/eller skriva vad arbetsro var för dem. Jag blev förvånad över att vissa elever ansåg att arbetsro var olika, beroende på vilket ämne de hade.

Inga kommentarer: