15 maj 2009

Är det rimligt?

Är det rimligt att en giraff är 400 m hög?
Är det rimligt att en nyckelpiga är 4 cm lång?
Är det rimligt ...?

Det borde vara den självklara frågan när elever klurar med matematikuppgifter. När vi använder oss av rimligheten i matematiken, kanske, kanske, reagerar eleven och inser om deras tankar stämmer överens med frågeställningen.

Inga kommentarer: