19 april 2009

Klassrum


Klassrum - jag tycker ordet låter lite tråkigt, gammalmodigt och så begränsat.

Ett rum där både elever och lärare befinner sig, i en lärandeprocess borde väl inte kallas klassrum. Jag tänker istället på ord som Läranderum, Processutrymmet, Progressionsplatsen, Utvecklingscentrum, Tankeverkstaden, Samtalsateljén, kunskapsvrån...

Idag har vi, genom några klick på ett tangentbord, mobil eller på en interaktiv tavla, kontakt med hela vårt jordklot då vi kopplar upp oss och beger oss ut på en resa. Kanske skulle då klassrummet heta Det globala nätverket, Glokal (som jag hittade i en tidning), Kommunikationslänken eller något helt annat ...

Detta kom jag att tänka på då jag läste Anne-Marie Körlings inlägg om klassrumspromenad.

Inga kommentarer: