26 april 2009

Vad lär sig en elev egentligen?

En förälder på skolan utbildar sig till specialpedagog. I sin C-uppsats ingick en enkät om elevers inställning till matematik. För att pröva denna enkät gjordes den först med våra 6:or. Det var många intressanta frågor i denna enkät, bl a denna:

Vad innehåller matematiklektionerna? (rangordna följande alternativ från 1-6, sätt 1 efter det som lektionerna innehåller mest av).

Arbete i matematikboken, Genomgångar av lärare, Laborera/ praktiskt material, Matematikdiskussioner, Datorspel, Knep/knåp/spel.

Det intressanta i denna enkät är att två av de eleverna som jag har i min matematikgrupp, upplevde innehållet av våra matemtiklektioner så totalt olika. Här kommer deras rangordning av svaren:

Elev 1
1. Laborerande, praktiskt material
2. Matematikdiskussioner
3. knep/knåp/spel
4. Genomgångar av lärare
5. Arbete i matematikboken
6. Datorspel

Elev 2
1 Genomgång av lärare

inga fler alternativ gavs

Jag tycker att detta är väldigt intressant. Hur kan två elever som befinner sig i samma klassrum uppleva undervisningen så totalt olika? Vad är det som gör att de tycker så olika? Vad lär sig en elev egentligen under en matematiklektion? Lär eleven det som jag har tänkt eller blir det en helt annan sak? Lär sig eleven mer om vi har matematikdiskussioner eller lär sig en del bättre genom att bara sitta och räkna i matematikboken? Hmmmm, ja det är inte lätt det här ...

Bild: Öpedagogen

Inga kommentarer: