17 april 2009

Datorn + Nationella prov = sant

Eleven håller krampaktigt i pennan och ska prestera. Det är nationella prov i svenska och uppgiften är att skriva en text om Min koja. Pennan är stilla och pappret är tomt. Suckar hörs med jämna mellanrum.

Detta fick mig att ta kontakt med Uppsala universitet. Min fråga var om det var okej att eleven skrev på dator istället för att krampaktigt hålla i en penna och inte få ett ord nedskrivet på papper? Svaret blev att det var okej så länge de funktioner som kan påverka utfallet av provet är avstängda (t ex stavnings- och grammatikkontroll, synonymordlista).

Jag ler... Sätt eleverna framför datorn och låt dem skriva där. I de allra flesta fall presterar eleven bättre texter om de får använda det skrivredskap som de i dag är mest bekväma med - - DATORN!

4 kommentarer:

Bobo sa...

Vi i Falkenbergs kommun har datorer till alla elever från årskurs 7-9, på de flesta skolor.
I år var det första gången på vår skola som vi hade datorer till de nationella proven i svenska.
Det var på uppsatsdelen som de fick använda sina datorer, men med internet nedkopplat mm.

Jag såg en otrolig skillnad på de elever som knappt kan få till en halv handskriven sida, då de med datorns hjälp skrev 2-3 dataskrivna sidor med enkelt radavstånd.

Efter att ha läst igenom dem förstod jag även hur hämmade de varit tidigare i sin fantasi, när skrivandet tog all deras kraft. Deras uppsatser var otroligt bra och fantasin flödade ymnigt.

Så jag har sett hur bra det är att använda datorn som ett hjäplmedel i skolan.
I nuläget har de nog någon uppgift som de behöver datorn till i varje ämne. Vi kan även skicka ut uppgifter till alla på en gång, även de som är sjuka kan få ta del av arbetet direkt.

Så jag ser mycket positivt på detta med datorns intåg i våra skolor. Visst finns det nackdelar också men fördelarna uppväger.
Men jag kanske ska lägga till att i mina ämnen är det enkelt att ta till datorn för uppgifter. Jag har svenska, svenska som andraspråk och hem och konsumentkunskap. Så det beror npg även på vilka ämnen man undervisar i.
Bodil

Öpedagogen sa...

Jag är så avis på er i Falkenberg. Läser om era "en-till-en", men så glad för att er kommun har förstått vad det handlar om. Det är elevernas rättighet att ha en dator i skolan. Tänk om min kommun kunde tänka som din.

femfemman sa...

Vi har också skrivit om kojan.... och de som hade svårt att skriva för hand, skulle tyvärr, få det ännu svårare att skriva på datorn. Beroende på att vi har alldeles för få datorer, och de som verkligen behöver träna, håller sig gärna undan när man gör gemensamma arbeten. Det där med datorvanan är förskräckligt ojämt - även om det med åren jämnat ut sig. Och har man dyslexiproblem, så är det svårt att hitta bokstäver på datorn också. Även om man har "talhjälpsprogram". Datorn är bra - men den är inte allt --- tycker jag. Ha en bra helg!

Öpedagogen sa...

Jag tycker nog att datorn är nästan allt, kanske allt ;)Den är i alla fall väldigt viktig för eleverna...