26 april 2009

Åtgärdsprogram på undervisningen

Jag har läst Anne-Marie Körlings bok "Vägen till skriftliga omdömen". I boken på s. 55 ställs följande fråga: "Hur ser vi på åtgärdsprogram för undervisning?"

Jag tycker att det är en så spännande tanke att jag ska tänka till om min undervisning och sedan skriva ett åtfärdsprogram för den. Redan nu känner jag på mig åt vilket håll det lutar... Jag återkommer om innehållet i detta åtgärdsprogram när det är skrivet.

För visst borde vi skriva åtgärdsprogram för vår undervisning lite oftare än vad vi gör. Vi lägger oftast över ansvaret på eleven. Det är eleven som bör göra si eller så. Vi bör tänka om: VAD ÄR DET I UNDERVISNINGEN SOM INTE GETT DE ÖNSKADE RESULTATEN? När vi har kommit dit, ändrar på det som behöver ändras, kanske elevernas måluppfyllelse snabbt kommer att öka ...
Bild: Öpedagogen

2 kommentarer:

Janne sa...

Stämmer, ofta ser man elever som inte hänger som i omdömen får uppdraget att arbeta hårdare osv. Sällan står det vilka åtgärder som läraren kan tänkas genomföra.
Jag försöker själv skriva ÅP med instruktioner som säger vad eleven ska/kan göra men även vad föräldrar och framför allt vad LÄRAREN kan/ska/bör göra.
Att skriva ÅP åt sig själv vore en idé...

Öpedagogen sa...

I vår skola skriver vi INTE åp åt föräldrarna. Åp är till för vad skolan ska göra så att eleverna når målen :)