11 februari 2009

Talutrymme

40% av klassen är sjuk.
Det blir gott om utrymme i klassrummet.
Talutrymmet ökar också.
Elever som inte brukar prata, pratar och arbetar tillsammans.
Läraren får mer tid att samtala med varje elev.
Krya på er ni som är sjuka ...
... så att även vi får samtala när ni är tillbaka.

Inga kommentarer: