02 februari 2009

Matematiska begrepp

Mina elever är duktiga på de matematiska begreppen. Kanske inte alla begrepp men många. I min grupp adderar, subtraherar, dividerar och multiplicerar vi. Vi "plussar" inte, "delar" inte och vi "gångrar" inte. Vi diskuterar de matematiska begreppen och förhoppningsvis kan eleverna väldigt många när de lämnar min klass...

Idag diskuterade vi likhetstecknets innebörd. Det är lite klurigt. Det är enkelt att förstå att
15 + 10 = 25, men mycket svårare att förstå att 3 x 3 = 15 - 6. Eller att x + 39 = 50 - 1, där
x = 10.

Ja det som vi vuxna tycker är väldigt enkelt är oftast väldigt klurigt och invecklat i elevernas värld. Men genom att diskutera, pröva, diskutera igen så blir det långsamt mer begripligt ...

2 kommentarer:

Morrica sa...

Likhetstecknet är inte självklart alla gånger ens för mina elever, som ändå räknat sig igenom hela grundskolematematiken. Vi har diskuterat mycket om hur det kan komma sig att man exempelvis inte kan lägga till något på ena sidan bara sådär, utan att balansera upp det på andra sidan.

Öpedagogen sa...

Om alla lärare börjar att diskutera och göra begreppen aktiva (att eleverna använder dem i sitt vardagliga mattetänk/prat) så tidigt som möjligt så kommer förhoppningsvis fler och fler elever förstå matematiken bättre. Ett enda matteord kan ställa till hela uträkningen. Då blir det inte matematiksvårigheter som sätter stopp utan läs-/tolkningssvårighter som sätter käppar i hjulet.