17 februari 2009

Fler vardagskunskaper

I söndagens DN läste jag om att matbristen slår hårt mot pingvinerna i södra Argentina. Jag läste vidare att under de senaste tjugo åren har en av världens största pingvinkolonier minskat med över 20%. Tidigare fanns det över 300.00 häckande par....
Hmm tänkte jag. Just nu håller vi på med bråk och procent. Varför lösa sida upp och sida ner i matematikboken när vi kan koppla ihop procent med en verklig händelse i Argentina. Sagt och gjort.

Bara att diskutera rubriken "Matbrist slår hårt mot pingviner" tog sin tid. Alla elever förstod inte ordet "matbrist" och inte heller "slår hårt mot". Jag återkommer till att det inte alltid är matematikförståelsen som gör det svårt för våra elever utan det är ord och dess betydelse som sätter käppar i hjulet för dem.

Vi disktuerade tillsammans vad 100% av 300.000 var. Sedan halverade vi - 50% = 150.00 pingviner. Ytterligare halvering 25% = 75.000. 75% kom vi på om vi adderade 50% med 25% och då kom vi fram till att det var 225.00 pingviner. 10% = 30.000 och 5% blev då 15.000.

100% = 300.00
75% = 225.000
50% = 150.000
25% = 75.000
10 % = 30.000
5% = 15.000
2,5% =7.500

Utifrån denna tabell kunde sedan eleverna räkna ihop vad t ex 35% , 7,5%, 87,5%, 15% av 300.00 pingviner blev genom att addera de olika procenttalen och likaledes antal pingviner. Idag har vi fortsatt med att eleverna valde hur mycket 100% skulle vara, sedan höll de egna lektioner vid Smartboarden medan vi andra fick räkna och fundera tillsammans. Alla hann inte hålla i en egen lektion idag så imorgon fortsätter vi. Det här har blivit intressanta matematikdiskussioner där eleverna har fått redogöra för hur de har tänkt. Att räkna fram t ex 90% kan tex vara 100%´- 10% eller 75%+10%+5%. Det är väldigt intressant att höra deras diskussioner och framförallt se deras engagemang. Flera elever ställde sig upp på stolarna för att de ville svara - det gör de inte när de räknar i en matematikbok.

2 kommentarer:

anki sa...

så roliga,meningsfulla och lärorika lektioner...kan man få bli elev i din klass?

Öpedagogen sa...

Du är mer än välkommen. Vi är en liten skola med svikande elevunderlag, så nedläggningshot ligger över oss... Välkommen, välkommen .....