05 januari 2009

VIP - very important person

Förkovrar mig vidare i den pedagogiska litteraturens värld. Det är väldigt inspirerande och jag lär mig - MASSOR!! Läser just nu Från Vygotskij till lärande samtal, skriven av Petri Partanen. En bra bok där jag får ytterligare kunskaper om Vygotskij och hans teorier om lärandet - jag rekommenderar den. I boken refererar Petri ofta till den Vygotskijinspirerande pedagogen. Jag har förkortat det till VIP och inser att VIP även betyder Very improtant person - och det är ju det vi lärare är - väldigt viktiga personer för våra elever.

Inga kommentarer: