29 januari 2009

Skolans matematik - skapar ointresse ...

Läser på Skolporten om Sverker Lundins avhandling. Det väcker frågor hos mig. Vad är det som gör att så många elever ser matematik som något ointressant. Är det vi lärare, det ensidiga räknandet i matematikböckerna eller lektionsupplägget - VAD?? För matematik är oerhört kreativt och spännande. Var tar lusten vägen och vem tar död på den?

Inga kommentarer: