21 januari 2009

Elevinflytande

Elevinflytande är av största vikt i skolan. Ett måste - om du läser våra styrdokument. Vi lärare måste se till att eleverna får vara med och påverka sina skoldagar, både till innehåll och form. Några av lärarna gör det inte alls, några av lärarna gör det lite grann medan några av lärarna gör det till fullo.

Inga kommentarer: