20 januari 2009

Klockan 07:65


Barn är påhittiga och kreativa, tänker rätt men ibland blir det liksom "fel" ur ett vuxenperspektiv men kanske helt"rätt" i barnvärlden.


Vi pratade om klockan idag. En enkel sak kan tyckas för oss vuxna, men en hel vetenskap för eleverna. Vi har diskuterat klockan, minuter, timmar, sekunder, analoga klockan och den digitala. Vi pratade tidsskillnader. Vi lade till timmar och vi drog ifrån minuter. Eleverna fick fundera tillsammans över bl a följande: "Om klockan är 07:15. Vad blir klockan om det har gått 50 minuter?". Det funderades, diskuterades och funderades. Till slut sa en elev: " 07:65". En annan elev säger då: "Du tänker rätt men lite knasigt".
Jag tycker att det är fantastiskt när eleverna vågar säga vad de tror och att andra elever kan acceptera detta. Utifrån "felsägningar" kan man i skolan ha de mest fantastiska och givande diskussioner. Det blev en bra och intressant diskussion där vi till slut kom fram till att man måste växla 60 minuter till 1 timme.
Inser också att skriva med grönt och rött på whiteboarden är väl inte den mest ultimata färgen ...

Inga kommentarer: