19 januari 2009

Fena

- "Han var en fena på att åka skateboard" läser eleven ur sin bok.
Eleven läser vidare och läraren måste fråga eleven vad denna mening betyder.
- Ehhhh? ... det visste eleven inte.
-Vad är en fena?, undrar läraren.
- Ehhhh, sådana där som änglar har på ryggen?, undrar eleven frågande.
- Det är nog vingar som du menar, sa läraren.
- Mmmm, säger eleven.
- En sådan där som en fe har i handen, undrar eleven vidare.
- Du tänker på ett spö, säger läraren.
Till slut fick läraren förklara hur man är när man är fena på något.
Läraren fick också berätta att fenor sitter på fiskar.

Tänk vad ett enda litet ynka ord kan göra en hel mening inte får en innebörd ...

Jag tackar Anne-Marie för att jag har fått upp ögonen för att det är så oerhört viktigt att diskutera texter, ord, sammanhang etc - tack, tack, tack

Inga kommentarer: