15 januari 2009

B-språk

Att lära in ett B-språk för en 12-åring kan ske på olika sätt. Det kan t ex ske genom:
  • lek,
  • sång,
  • rim och ramsor,
  • "pratlek"
  • glosor,
  • "sittastillochläsatext"

skriver läraren som idag för första gången fick lära sig några hälsningsfraser på franska - genom lek ...

Inga kommentarer: