14 januari 2009

Att fina matematiken i vardagen

Vi arbetar med volym. Vissa av eleverna arbetar praktiskt medan andra arbetar i matematikboken. En elev skulle idag uppskatta hur stor volym det var i olika kärl och därefter fylla i ett papper med de resultat eleven kom fram till. Eleven undersökte en saftflaska och uppskattade att det var 5,5 l i den och kontrollerade sedan att flaskan innehöll 7,6 liter. En mycket fundersam lärare (jag) undrade hur eleven hade tänkt. Jo det stod 7,6 liter på saftflaskan och då uppskattades det hela till 5,5 liter, blev elevens svar. Ehhh??, tänkte läraren. Här har eleven utgått från det som var skrivet på saftetiketten - inte tänkt om det var rimligt eller så. Vi fick diskutera fram och tillbaka innebörden av meningen "Spädes 1+7. Ger 7,6 liter". Eleven använde sig inte av att t ex jämföra med hur stor en liter är, 7,6 liter - hur mycket är egentligen det etc. Vi fortsatte diskussionen kring saftetiketten och helt plötsligt var vi en grupp på 8 personer som diskuterade fram och tillbaka. Till slut hade eleverna förstått hur det hela låg till. På fredag ska jag återigen diskutera och se hur eleverna tänker kring detta. Jag tänker i alla fall kring följande saker:
  • Vilka referensramar har eleverna?
  • Diskussioner kring enheter.
  • Diskussioner kring begrepp.
  • Matematik är vardagskunskaper, inte skolkunskaper.
  • Eleverna har svårt att koppla matematikkunskaperna till det "riktiga livet".
  • Vad gör jag på matematiklektionerna?

VAD TÄNKER DU PÅ NÄR DET GÄLLER MATEMATIK ;D

2 kommentarer:

Morrica sa...

Hmmm, jag undrar jag om inte eleven kan ha resonerat rätt så rätt, fast fel. 1+7 är rätt kryptiskt, vad betyder det? En flaska plus 7 någonting ger 7,6 liter, kanske? Hur stora kan då dessa någonting vara, tro? Ett saftglas, ungefär 3 deciliter sådär, kan det vara ett någonting? Sju sådana blir 2,1 liter. 7,6-2,1=5,5, kan jag föreställa mig att eleven tänkte och funderade.

De är så klipska och finurliga att de fintar bort sig själva ibland.

Fröken sa...

bra du beskrivit vad man kan utgå ifrån när man pratar matte - tack.