09 december 2008

Talutrymme i skolan

Jag kom att fundera på en sak:

Diskuterar jag med mina elever eller informerar jag dem bara eller gör jag både och ???
Hur mycket talutrymme har varje elev under en skoldag?
Hur stor del av skoldagen sitter de och lyssnar på mig?
Hur mycket tid använder eleverna till att diskutera med varandra?
Hur många elever säger ingenting under en dag?
Hur många elever vill säga något men vågar inte?
Hur många elever säger egentligen vad de tycker?
När jag ställer en fråga, en fundering, hur många elever är intresserade att svara på den?
Hur mycket lyssnar jag på mina elever? När jag är stressad, lyssnar jag eller låtsas jag lyssna?
Hur mycket lyssnar de egentligen när jag talar, eller tänker de på viktigare saker?
Oj ........ det blev viktiga funderingar.

Jag funderar vidare ....

Inga kommentarer: