15 december 2008

Skolutveckling i klassrummet

Eleverna i år 5 får varje år svara på en enkät där de besvarar frågor om lärande, inflytande och ansvar, trygghet och hälsa etc. Denna enkät gjordes för någon månad sedan och idag gick jag igenom enkäten tillsammans med eleverna. Det var intressant att se hur de hade svarat och vad vi i vår skola behöver förbättra och vad vi faktiskt gör väldigt bra. Att diskutera dessa frågor är skolutvecklande, både för eleverna och för oss lärare. Viktiga synpunkter kom upp, bl a:
  • Ge oss lite mer feedback, Sitt ner med oss en och en och tala om vad vi gjort bra och vad vi behöver förbättra, Låt oss välja lite mer, åtminstone på två olika alternativ, Låt oss vara med och påverka mer, Ni lyssnar inte på oss!! (Vilket vi tycker att vi gör men tydligen inte helt och fullt ut alla gånger).
Även jag fick möjlighet att berätta och förklara hur jag ser på saker, varför jag ibland blir gör som jag gör, varför saker är som de är. Detta i sin tur gjorde att eleverna funderade vidare och förstod min situation i det hela medan jag fick en större inblicka i deras tankar och funderingar kring deras skolvardag.
Det är jätteviktigt att eleverna får feedback på sina enkätsvar. Jag tänker mig själv in i de enkäter som jag ibland får fylla i men inte får något gensvar på - känns ganska meningslöst. Utifrån dessa diskussioner som startade igår (vi fortsätter imorgon) kan vi bli en ännu bättre skola och utveckla sådant som kan utvecklas - VI SKOLUTVECKLAR TILLSAMMANS MED ELEVERNA!!
Bild: Öpedagogen

Inga kommentarer: