28 december 2008

Skolord

Läser DN:s ledarsida, denna söndagmorgon. Rubriken på Ledaren är "Bevingade ord 2008". När jag snabbt skummar igenom orden (inte dess betydelser) inser jag att orden har med skolan att göra:


  • Change - förändringar lever vi i den svenska skolan med mest hela dagarna. Det kan vara den lilla förändringen under en lektion eller den stora förändringen med neddragningar och annat.

  • Lycka - att arbeta i den svenska skolan är lycka för mig. Ett yrke där jag hela tiden kan påverka min arbetsdag. Ingen dag är den andra lik. Jag har hittat mitt drömyrke.

  • Värdegrund - som hela den svenska skolan grundar sig på - Lpo -94.

  • Kris - det krisar emellanåt. Att emellanåt arbeta med nedläggningshot kan innebära att det blir kris, både för elever, föräldrar och lärare.

  • Rättvisa - kan man alltid vara rättvis? Det tror jag inte ...

  • Utvärdering - utan utvärderingar och uppföljningar har vi inte möjlighet att förbättra vår skola.

  • Sidekick (kompis, högra hand) - jag arbetar alltid tillsammans med min kollega - kollegan är min sidekick
  • Björn - vad björnen har med den svenska skolan att göra kan jag inte riktigt komma på. Kanske har du någon idé? Idéer mottages tacksamt :D
    Bild: Öpedagogen

Inga kommentarer: