14 december 2008

Skolans hemsida

Nu har vi snart gjort klar vår hemsida i skolan. Det är intressant att skriva om sin egen skola och dess verksamhet. Det skapar diskussioner i arbetslaget där vi måste lyfta fram det vi arbetar med och vad vi gör bra. Eleverna har fått en egen sida som bara de har tillträde till (med mig som ytters ansvarig). Nästa vecka ska de planera, skriva och lägga ut bilder ... Jag är nyfiken på hur sidan kommer att se ut...

Inga kommentarer: