09 december 2008

Mål

Jag och min kollega pratar alltid mål med våra elever, oavsett vad vi gör i skolan. Eleverna börjar bli väl insatta i hur deras skoldag styrs av kurs- och läroplanens mål. Idag blev detta tydligt då vi diskuterade målen i matematik eftersom vi arbetar med tabeller och diagram. Min kollega sa att det står så här i kursplanen i matematik om tabeller och diagram (och så läste han vad som stod). En elevs spontana reaktion var: "Säg vad som INTE står i kursplanen".
Jag tycker det var brillant. Denna elev har förstått att allt det vi gör är kopplat till våra styrdokument. Jag blir glad när jag hör sådana elevfunderingar.

Inga kommentarer: