19 december 2008

Bedömning

Jag läser i tidningen om olika kommuner där gymnasiet är sämst. En lista visar de bästa och sämsta kommunerna med tillhörande poäng. Jag funderar vidare och undrar vad en sådan lista EGENTLIGEN säger. Går det att jämföra? När jag bedömmer mina elever i t ex de nationella proven eller i LUS är det jag som gör bedömningen, tillsammans med kollegor och elever. Om vi bedömmer "hårdare" än en annan skola, för att vi inte tycker att eleven har nått sitt mål, vad säger då resultaten? En skola har kanske 95 % av eleverna som uppnår målen medan min skola kanske har 87 % som uppnår målet. Är vi en sämre skola eller är den andra skolan bättre? Jag tror inte att man kan se så på dessa resultat. För att få ett jämförbart resultat behöver det finnas ett annat system, där bedömningen blir mer objektiv än vad den är nu. Om en förälder som ska välja skola till sitt barn tittar på resultaten för att jämföra, vilken skola ska han/hon välja - säger resultaten något eller ....?

Inga kommentarer: