17 december 2008

  • Ansvarig för ca 25 medarbetare
  • Arbetar i en målstyrd verksamhet
  • Utbildningsansvarig
  • Arbetar med information- och kommunikationsteknik
  • Utbildar samhällsmedborgare
  • Arbetar med demokratifrågor
  • Ger individanpassade arbetsuppgifter till medarbetarna
  • Solidaritetsarbete
  • Medarbetarna har inflytande över sina arbetsuppgifter

Ja vilket yrke tänker jag på ...???

1 kommentar:

ITChristina sa...

Det var en hårdknäckt nöt.....
Julgåta?
/Christina