17 november 2008

Strävansmål

Eleverna skall få planera, genomföra och utvärdera ett eget arbete fram till jul - allt enligt Lpo94. De får komma med en idé, sedan tittar vi tillsammans på ett av strävansmålen i ett ämne som passar ihop med deras idé. Vi diskuterar fram och tillbaka tills eleven har förstått innebörden i vad strävansmålet betyder. Efter det får eleven skriva ner vad det är han/hon vill arbeta med under arbetet fram till jul - det känns som ett lovande arbete - jag ser fram emot att eleverna lär sig mer om kursplanens mål - då är vi i mål:

Så här står det nu i en av elevernas skrivböcker:

Ämne: Teknik
Strävansmål: Skolan skall i sin undervisning i teknik sträva efter att eleven utvecklar insikter .... om hur tekniken påverkat och påverkar människan, samhället och naturen,
Elevens idé: Jag vill jämföra T-Forden med dagens Ford mustang. Jag vill se hur en bil funderar. Jag vill se hur miljön påverkas av avgaser. Jag vill se hur miljön påverkas av alla vägar som byggs.... osv

Det blir ett spännande arbete

Inga kommentarer: