17 november 2008

Matematik

Att få eleverna att inse att matematik inte enbart är att räkna i en matematikbok - är en utmaning. I min matematikgrupp har jag kommit långt och "mina" elever är väl insatta i att matematik är att bl a argumentera, pröva sig fram, formulera, gestalta, gissa, uppskatta osv osv. Den andra matematikgruppen brukar jag ibland "låna" och idag fick de möjlighet att se på RAMP - UR:s serie om matematik. Innan vi skulle se den frågade en elev om vi skulle hinna räkna i matteboken efter filmen. Läraren sa då att det tror jag inte. Nähä svarade eleven. Under filmen satt jag och tittade ut över den "lånade" matematikgruppen. De var intresserade, tyckte det var intressant - och de lärde sig matematik utan att räkna i matematikboken. Efter filmen frågade jag vad eleverna tyckte:

Jo, det var intressant att man kunde tänka si eller så.
Det hade jag aldrig tänkt på innan.
Kläder - att det hängde ihop med matematik, det var nytt osv ...

Jag är helt övertygad om att det räknas alldeles för mycket i matematikboken runt om i Sverige. Diskutera mera, prova mer, gissa lite mer än tidigare, uppskatta lite mer, gissa igen ... ja ni har nog förstått min poäng. När eleverna får sätta ord på sina tankar kring matematik, sådant de kan och sådant de inte kan, sker garanterat en matematikutveckling

1 kommentar:

Caroline sa...

Håller mede dig fullständigt! Kan du komma och undervisa på sonens skola? Där är det bara mattebok som gäller och alla tal skall göras även om det är så lätt så man kan göra det i sömnen, sonens ord!!!!!!