20 november 2008

Läskondition


Hörde på radion i morse ett inslag där någon som arbetar med Lättlästa texter (kommer inte ihåg exakt vilken organisation) hade undersökt alla Sveriges kommuners hemsidor för att se om de var tillgängliga för de personer som är i behov av att läsa lättläst text. Exakta siffran kommer jag inte ihåg men det var väldigt många kommunala hemsidor som INTE hade denna funktion. Kvinnan i inslaget berättade att ca 25% av den vuxna befolkningen i Sverige inte har tillräcklig läsvana för att kunna förstå det som står på hemsidorna. 25%, det är ca 2,2 miljoner av Sveriges befolkning!!!!

Det är en demokratisk rättighet att kunna läsa så pass bra så att man ska kan ta till sig de texter som finns i samhället. Jag som lärare har en oerhörd viktig uppgift att se till att mina elever kan läsa och förstå det lästa, oavsett vilka sorts texter det är.
Jag vill att mina elever ska vara så pass tränade i läsning att deras läskondition är utnyttjad till 100% den dag då de lämnar den svenska grundskolan, gymnasiet, högskolan ...
Bild: Öpedagogen

Inga kommentarer: