30 november 2008

Jag börjar att se lärandet ... tror jag.

Jag ska återigen "tjata" om elevernas geometriprov - men lägga fokus på elevernas lärande eller brister i deras lärande. Jag såg många saker i deras prov som jag absolut inte skulle ha sett om jag själv konstruerat ett prov/test där de skulle svara på frågorna. Provet som eleverna gjorde skulle innehålla frågor om geometriska figurer, omkrets, mönster, area, skala och en fråga till mig som lärare. Den sista frågan var jag nyfiken på för att se om de eventuellt höjde svårighetsgraden eftersom de gjorde frågan till en vuxen. Bl a det här såg jag att eleverna inte riktigt hade förstått:
 • Övervägande alla ritar mönster med färger. Typ "Jag har gjort ett färgmönster, rita fortsättningen. Här insåg jag att vi behöver vidareutveckla tänket och samtalet kring mönster. Vi kan använda oss av symboler, bokstäver, siffror etc..

 • Flera elever är inte säkra på skillnaden mellan omkrets och area. Mera prat om detta - konkretisera skillnaden

 • I svaret säger de att kvadraten blir 25 area. De har inte förstått att enheten ska vara kvadratcentimeter.

 • De glömmer att sätta ut enheten, svaren blir 25, 47 osv ...

  Det här hade de däremot förstått alldeles utmärkt:
 • Eleven har ritat en triangel. Elevens fråga blir: Räkna ut figurens area. Svar: 6x7= 42/2 = 21 (elev år 6)

 • Eleven har ritat en oktagon, romb och en rektangel. Frågan var: Dra streck till romben, rektangeln och åttahörningen (elev år 4)

 • Gör ett mönster efter beskrivningen. Mönstret är från vänster till höger i vågrät riktning (elev år 6)

 • Eleven har ritat en oktagon där varje sida är 2 cm lång. Frågan var: VAd har figuren på bilden för omkrets? Svar: 8x2=16 cm (elev år 4)

 • Hur ser en romb ut? (elev år 4)

 • En rektangel har bredden 14 m och arean är 98 kvadratmeter. Hur lång är den? Svar 7 m.

Nu ska jag inte trötta ut er mer med detta geometriprov, men jag är så glad att jag har tagit ett steg i att bedöma lärande, att upptäcka vad eleverna kan och vad de behöver vidareutveckla. Det blev en aha-upplevelse att genomföra och gå igenom detta prov - nya dörrar har öppnat sig.
TAck och hej, leverpastej ...
Bild: Öpedagogen

1 kommentar:

Anna - lärare för nyanlända sa...

Det är jätteintressant att ta del av allt det du och dina elever har kommmit fram till! Tack!

//Anna