27 november 2008

Fantasi


Hade en intressant diskussion med eleverna idag - vi diskuterade vad fantasi är, var den kommer ifrån och var i kroppen den sitter. Vi kom in på denna diskussion då vi diskuterade strävansmålen i svenska. Där står att skolan ska sträva efter att eleven utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt och i samarbete med andra.
Vi diskuterade och jag undrade hur deras fantasi blev till. I början var det väldigt trögt och ingen vågade riktigt fantisera. Men till slut började en att fantiera och sedan hängde de andra på. Några av eleverna hade en "fantasimaskin" som tillverkade fantasi, andra hade "fantasikillar och fantasitjejer" som satt i huvudet på dem. En elev hade en "halv fantasikille och en halv fantasicross" medans en tjej hade en "fantasihäst". Alla var överens om att fantasin faktiskt satt i huvudet.
När vi diskuterat länge och väl tyckte jag absolut att vi hade arbetat med strävansmålet här ovanför ... och vi hade både fnissat, funderat och diskuterat - Det är kul att vara i skolan ...

Inga kommentarer: